Ogród

Wymagania wentylacyjne dotyczące przechowywania chemicznego basenu

Wymagania wentylacyjne dotyczące przechowywania chemicznego basenu

Do basenów dodaje się chemikalia basenowe w celu zmniejszenia wzrostu zarodków, które mogą powodować choroby i chronić przed wzrostem glonów. Chemikalia basenowe są jednak niebezpiecznymi substancjami i powinny być przechowywane w dobrze wentylowanym obszarze.

Magazyn

Według Centers for Disease Control (CDC), w którym znajdują się chemikalia basenowe, musi mieć odpowiednią wentylację (CDC). Oddzielne systemy obsługi powietrza powinny być zainstalowane do pomieszczenia pompy i przechowywania chemicznego. Oddzielne systemy obsługi powietrza powinny być również na miejscu dla obszaru wokół basenu i reszty budynku.

Rozważania

Urządzenia do przechowywania chemikaliów basenowych domów należy zbudować zgodnie z lokalnymi kodeksami budowlanymi lub powinny postępować zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez American Society of Heating, Lecigering and Conditioning Engineers (Ashrae). Starsze urządzenia do przechowywania, które nie mają oddzielnych systemów obsługi powietrza do przechowywania chemicznego, obszaru basenu i pompy pompy powinny zainstalować nagrzewanie awaryjne, wentylację i odcięcia klimatyzacji.

Wymagania wentylacyjne

Przechowywanie chemikaliów basenowych w pomieszczeniu lub pompce wymaga odpowiedniej wentylacji. CDC stwierdza, że ​​urządzenia do przechowywania chemikaliów basenowych powinny być wentylowane na zewnątrz. Chemikalia basenowe nigdy nie powinny być przechowywane za pomocą herbicydów, tłuszczu lub benzyny w celu zmniejszenia zagrożeń przeciwpożarowych i uwalniania toksycznych oparów.

Jak naprawić dziurę w wężu ogrodowym
Zatrzymaj wycieki w węży, dokręcając połączenia, zastępując pralkę, za pomocą taśmy lub wycinanie sekcji....
Jak wyhodować słodką bazylię
Sweet Basil (Ocimum Basilicum) oferuje ogrodników na podwórku bujne liście, a także egzotyczne smaki sałatek, naczyń z makaronem i zupy. Podczas gdy m...
Jak ręcznie zabrać pszenicę
Uprawa własnej pszenicy w krajobrazie domowym może zapewnić ziarno, czego pragniesz mąkę. Rosnąca pszenica w mniejszej skali produkcyjnej umożliwia rę...